Få din hemsida uppmärksammad

Oavsett om det är en blogg, privat hemsida eller en E-butik så vill personerna bakom sidan ha besökare. Visst finns det några få undantag men de flesta söker efter att få besökare till sidan. För att komma till den punkten finns flera vägar att gå. En är att jobba mot social media.

Första steget är att ha något intressant att presentera. Det kan vara en tävling på hemsidan likväl som ett debattinlägg eller intressant blogginlägg. Men här bör man tänka över vad det är för något som ska lyftas fram när sidan marknadsförs. Allt för många glömmer bort denna punkt och försöker lyfta fram sin hemsida på bland annat Facebook och Twitter utan att ha ett tydligt mål med varför besökaren ska gå in på sidan.

Andra steget är att sprida budskapet om hemsidan genom olika vägar. Via Facebook eller Twitter kan man länka till sidan likväl från Instagram eller LinkedIn. Men även här bör man tänka på hur det förmedlas. Att bara lägga upp en länk på Facebook attraherar ingen. Inte heller om man skriver ”läs här”. Är det ett blogginlägg så lyft fram den tanke som presenteras i bloggen för att locka just de läsare som är intresserade av detta.

Tredje steget är att själv vara aktiv på andras inlägg på hemsidor, bloggar och liknande. Läs, kommentera och visa att du har kunskap inom området. Då kommer även de att lyssna på dig när du har något att säga eller visa. Här kan även gästbloggsinlägg nämnas. Det handlar inte om att marknadsföra sin blogg på andra bloggar utan att skriva om något intressant och som man kanske har specialkompetens inom. I slutet av inlägget brukar man få skriva sitt namn oh den hemsida man representerar. Chansen att de som läser gästbloggsinlägget även går in och ser vem det är som skrivit detta är relativt stort.

Kort sagt handlar det om att ha något att visa, använda sig av flera olika kanaler för att presentera detta och vara synlig på fler ställen än bara på hemsidan.