Marknadsföring i andra länder

När företagets marknad ligger utanför landets gränser så kan kommunikationen ställa till det för din verksamhet.

Även om engelska idag är ett vedertaget internationellt språk så fungerar det inte alltid inom marknadsföring, såsom alltifrån avancerade tekniska manualer till mer allmängiltig information. Det kan bland annat bero på att viss dokumentation måste vara på det inhemska språket enligt lagar och praxis. Många kunder föredrar också att läsa och höra sitt eget språk och kräver den servicen.

Kvalitetssäkra dina översättningar

Ett bra sätt att undvika eventuella språkliga misstag är att få professionell support med översättningen. Bästa sättet att göra det är att få hjälp av experter. En översättningsbyrå har bred kunskap av översättning inom vitt skilda områden, såsom affärskommunikation, manualer, bipacksedlar till mediciner, publikationer, forskarrapporter med mera. Med tjänsten språkgranskning kan företag tar de ett steg längre och kvalitetssäkra dina texter så de fungerar oavsett land och målgrupp.

Rörligt material allt vanligare

Videos och livesändningar ökar alltmer inom marknadsföringen. Med översättningshjälp kan du översätta dina företagsfilmer så att de når en bredare målgrupp. Du kan även välja att dubba filmen till utvalt språk. Vilken språktjänst du än väljer känns det tryggt att veta att dina texter levereras med högsta kvalitet av kompetenta och erfarna lingvister.